Metoder

Parterapi

I forbindelse med par, anvender jeg primært Emotionsfokuseret parterapi (EFT) og Imago relationsterapi, som begge har en veldokumenteret effekt, i forhold til at genetablere kontakt og tryghed i parforholdet. Her er der fokus på tilknytningen, det relationelle, og på følelser og umødte behov hos parret, snarere end på indholdet af deres konflikter.

I den indledende samtale vil vi, udover at lære hinanden at kende, begynde at undersøge hvilke mønstre der ligger til grund for jeres konflikter eller følelsesmæssige afstand. Herefter anbefaler jeg, at begge kommer til en individuel samtale, hvor I får mulighed for at uddybe eget syn på forholdet, samt hvad I hver især kommer fra (opvækst, værdier, erfaringer). Så mødes vi igen, samler trådene, og forsøger at udstikke en retning for det videre arbejde.

Der er stor forskel på, hvor mange gange par har brug for at komme i parterapi. En tommelfingerregel siger dog 15-20 sessioner, for at opnå en varig ændring. Ofte flere hvis der er alvorlige svigt eller traumer i parrets historie.

Hyppigheden af samtalerne, afhænger meget af konfliktniveauet. Står I i en akut krise, med mange konflikter, er det godt at komme hver uge. Er der mere stabilitet, kan der bedre gå nogle uger imellem sessionerne.

Individuel terapi

I den individuelle terapi, trækker jeg på flere forskellige teoriretninger, men tager udgangspunkt i den enkelte klients situation og ønsker. Jeg tilbyder som udgangspunkt almindelig samtaleterapi, med særlig vægt på IFS (Internal Family Systems Therapy), som bl.a. er arbejde med delpersonligheder og selvstyring, samt EFT (Emotionally Focused Therapy), der har fokus på tilknytning og emotioner. Jeg inddrager også gerne mere oplevelsesorienterede aspekter fra bl.a. jungiansk terapi, i form af drømme-, tegne- og symbolarbejde.