Metoder

Parterapi

I forbindelse med par, anvender jeg primært metoder fra Emotionsfokuseret parterapi (EFT) og Imago relationsterapi, som begge har en veldokumenteret effekt, i forhold til at genetablere kontakt og tryghed i parforholdet. Her er der fokus på tilknytningen, det relationelle, og på følelser og behov hos parret, snarere end på indholdet af deres konflikter.

I den indledende samtale vil vi, udover at lære hinanden at kende, begynde at undersøge hvilke mønstre der ligger til grund for parrets konflikter eller følelsesmæssige afstand. Herefter anbefaler jeg, at begge kommer til en individuel samtale, hvor de får mulighed for at uddybe eget syn på forholdet, samt hvad de kommer fra (opvækst, værdier, erfaringer). Så mødes vi igen, samler trådene, og forsøger at udstikke en retning for parrets videre arbejde.

Der er stor forskel på, hvor mange gange par har brug for at komme i parterapi. En tommelfingerregel siger dog 15-20 sessioner, for at opnå en varig ændring. Ofte flere hvis der er alvorlige svigt eller traumer i parrets historie.

Hyppigheden afhænger meget af konfliktniveauet. Står parret i en akut krise, er det godt at komme hver uge. Er der mere stabilitet, kan der bedre gå nogle uger imellem sessionerne.

Individuel terapi

I den individuelle terapi, trækker jeg på flere forskellige teoriretninger, men tager udgangspunkt i den enkelte klients situation og ønsker. Jeg tilbyder som udgangspunkt almindelig samtaleterapi, med inddragelse af IFS, som bl.a. er arbejde med delpersonligheder og selvbeskyttelse, SE der arbejder med krop og traumereaktioner, samt EFT, der har fokus på tilknytning, følelser og relationer. Jeg inddrager også gerne mere oplevelsesorienterede aspekter fra jungiansk psykologi, f.eks. drømme-, tegne- og symbolarbejde.

Hvor længe man har brug for at gå i individuel terapi, afhænger naturligvis meget af problemstillinger og mål. Nogen finder det nyttigt med nogle få afklarende samtaler, hvor de får hjælp til at definere det de selv vil arbejde videre med. Andre har brug for et længere forløb, med tryghed og støtte fra terapeuten, for at opnå og fastholde en udvikling.