Parterapi

Par kommer ofte i terapi med ønsket om større nærhed, bedre kommunikation, og en længsel efter det mere ukomplicerede forhold de havde engang. Mange oplever at små uenigheder og misforståelser i hverdagen, udvikler sig til opslidende diskussioner. Andre bærer på alvorlige svigt og skuffelser i deres fælles historie – episoder som bliver ved at dukke op, og som de har svært ved at tale om på en konstruktiv måde.

Det er afgørende for mig, at begge parter føler sig mødt og forstået. Ingen skal laves om, eller presses til at afgive løfter. I stedet kan jeg hjælpe jer med at lytte til hinanden, og støtte jer i at række ud og bede om det I hver især har brug for, på en måde så I bliver hørt.

I parterapien arbejder vi med at skabe (eller genfinde) en tæt og tryg forbindelse imellem jer, så jeres kommunikation kan blive både tydeligere og mere indfølende. Herved bliver det muligt at tale om nogle af de svære ting i fortiden, men det giver jer også et redskab til at håndtere de vanskeligheder i måtte møde fremadrettet.